W ubiegłą środę w Przedszkolu Niepublicznym „Kubuś” w Karolewie odbyło się spotkanie zorganizowane dla rodziców naszych przedszkolaków z Panią psycholog Bogusławą Saik. Hasłem przewodnim poprowadzonych warsztatów było: „ Kocham – dlatego nie pozwalam. Jak wyznaczać dziecku granice.” Rodzice z zainteresowaniem wysłuchali uwag Pani psycholog, chętnie włączając się także do dyskusji. Poruszane były głównie tematy związane z wychowaniem dziecka nadpobudliwego, ale poświęcono również uwagę na problem nieśmiałości, czy trudności w nawiązywaniu kontaktu przez mniej aktywne maluchy. Ponadto rodzice mieli także okazję zadać pytania na temat innych trapiących ich problemów wychowawczych. Pani psycholog chętnie udzielała wszystkim wskazówek i w sposób bardzo obrazowy nakreślała metody radzenia sobie w sytuacjach trudnych. Uczestnicy spotkania otrzymali także broszurki informacyjne oraz zestawienie praktycznych porad.