Dzień Bezpiecznego Internetu (DBI) obchodzony jest z inicjatywy Komisji Europejskiej od 2004 roku. Podczas obchodów DBI organizatorzy zachęcają szkoły, organizacje pozarządowe, firmy i osoby prywatne do wspierania tej kampanii przez organizację lokalnych inicjatyw na rzecz bezpieczeństwa młodych internautów. W roku 2015 DBI obchodzony był 10 lutego. Wszystkie działania realizowane były pod hasłem „Razem tworzymy lepszy Internet”.

 
     Nasza szkoła od wielu lat angażuje się w to przedsięwzięcie. W ramach DBI zaplanowaliśmy i zorganizowaliśmy lokalne inicjatywy, w które włączono całą społeczność szkolną. Pierwszym krokiem było umieszczenie na komputerach szkolnych okolicznościowej tapety, a na stronie internetowej szkoły zamieściliśmy logo DBI oraz zakładki z adresami stron www przydatnych zarówno dzieciom jaki i ich rodzicom. Ponadto uczniowie z Koła Czytelniczego pod kierunkiem pani bibliotekarki wyeksponowali gazetkę tematyczną przy bibliotece szkolnej pt. „Sieciaki - to my”.

 
     Podczas realizacji zaplanowanych działań, przeprowadzone zostały tematyczne lekcje z wykorzystaniem materiałów multimedialnych: „Owce w sieci”, „Sieciaki”,„3...2...1... Internet”, „Zuźka i Tunio poznają Internet”, „Gdzie jest Mimi?”. Zajęcia prowadzili nauczyciele: Dorota Rozbicka, Ksenia Góźdź i Piotr Kacprzycki. Zdobytą wiedzę dzieci prezentowały podczas prowadzonych na lekcjach quizach i konkursach. Następnie został ogłoszony szkolny konkurs plastyczny dla wszystkich zainteresowanych uczniów. Dla klas IV-VI pod hasłem „Nie bądź hejterem, bądź bohaterem”. Konkurs wiązał się z wykonaniem plakatu na temat posługiwania się poprawną polszczyzną w Sieci i miał na celu zwrócić uwagę na kulturę słowa w Internecie. Konkurs plastyczny dla klas I-III odbył się pod hasłem „WF zamiast WiFi”. Plakat miał zachęcać do podejmowania aktywności fizycznej oraz wskazywać na to, jak zasoby Internetu mogą pomóc nam w propagowaniu sportu wśród młodzieży.

 
     Dnia 26 lutego 2015 r. uczniowie klas IV-VI pod kierunkiem pana Piotra Kacprzyckiego zaprezentowali społeczności szkolnej przedstawienie pt. „Bezpiecznie w Sieci”. Na apelu została przeprowadzona również edukacja uczniów z zakresu bezpiecznego poruszania się w sieci. Wykład poprowadzili zaproszeni funkcjonariusze z Komendy Policji w Kętrzynie. Podane zostały również telefony instytucji niosących pomoc i wsparcie osobom doświadczającym zagrożeń online.