28 listopada 2015 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Kętrzyn odbyło się spotkanie przedstawicieli władz samorządowych, wolontariuszy, zasłużonych dawców krwi i sympatyków PCK. Okazją stały się obchody 70-lecia PCK na ziemi kętrzyńskiej.
Podczas uroczystości wójt gminy Kętrzyn pan Paweł Bobrowski podziękował wolontariuszom za ich pracę. Wicestarosta Michał Krasiński przypomniał niełatwą historię organizacji, która przetrwała mimo wielu historycznych przeciwności, a zastępca burmistrza Damian Nietrzeba złożył życzenia od siebie i burmistrza miasta. Wszyscy panowie zgodnie zadeklarowali pomoc i wsparcie PCK, który bezinteresownie działa na rzecz drugiego człowieka.

Życzenia przyjmował wzruszony Andrzej Paczkowski- szef oddziału, który od wielu lat zaraża młodzież i nauczycieli pozytywną energią i chęcią do działania. Dzięki dobrej współpracy z kierownikami oddziału PCK, w Szkole Podstawowej w Biedaszkach od 10 lat działa szkolne koło, które skupia młodzież otwartą, gotową do działania i chętną do pomocy innym. W uznaniu za współpracę opiekun SK PCK w Biedaszkach Lucyna Gabryszak została uhonorowana (pośród wielu innych zasłużonych) medalem 70-lecia PCK na ziemi kętrzyńskiej oraz dyplomem.