18 marca odbyło się widowisko teatralne w wykonaniu Krakowskiej Grupy Teatralnej AMUZADO, pt. „Królewna Kaprysia - dobre maniery, dobre wychowanie”. Widowisko oparte zostało na motywach znanych wierszy i bajek słynnych polskich pisarzy i poetów. Spektakl w sposób przekorny i żartobliwy przypominał dzieciom o ich najpoważniejszych obowiązkach. Była to historia niefrasobliwego Rycerza Don Klekota, który kpił z typowych dziecięcych przywar wykorzystując w tym celu królewnę Kaprysię. Widowisko pokazało, jak przykre konsekwencje może mieć złe zachowanie. Bohater sam przekonał się, jak źle czuje się osoba, która staje się obiektem złośliwości i kpin. Bohaterowie spektaklu uczyli dzieci jak dbać o higienę osobistą i wygląd zewnętrzny, a także zwrócili uwagę, jak ważna jest życzliwość i szacunek dla innych, szczególnie starszych osób. Bajka była bardzo wesoła, a zarazem bardzo pouczająca. Wywołała spontaniczne reakcje wśród dzieci, które chętnie brały w niej czynny udział.