W tym roku szkolnym uczniowie Szkoły Podstawowej w Biedaszkach realizowali ciekawy projekt ekologiczny. Realizacja projektu była możliwa dzięki współpracy z Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich oraz dotacji w wysokości 1000 zł z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie. Zadania projektowe obejmowały wyjazdy do leśnictwa Święta Lipka i leśnictwa Bajory. Uczniowie uczestniczyli w zajęciach na ścieżkach dydaktycznych. Poznawali siedliska zwierząt i ptaków żyjących w naszych lasach oraz gatunki drzew i krzewów. Uczyli się je rozpoznawać po wyglądzie, liściach, nasionach i owocach. Pracownicy nadleśnictw w ciekawy i przystępny sposób przybliżyli uczniom problemy lasów związane z ich degradacją i gospodarczym wykorzystaniem. Ochrona środowiska naturalnego jest obowiązkiem wszystkich ludzi.

Im wcześniej zaczniemy edukację ekologiczną, tym lepsze efekty osiągniemy. W ramach kolejnych działań uczniowie naszej szkoły zakładali nowy i rewitalizowali istniejący szkolny ogród. Posadzili 28 nowych drzew i krzewów. Ogród dendrologiczny będzie służył jako pomoc na lekcjach biologii i przyrody. Wszyscy uczestnicy projektu uczcili 100. rocznicę odzyskania niepodległości przez nasz kraj, sadząc pamiątkowe drzewa. Końcowym akcentem naszego projektu były konkursy : wiedzy „Rozpoznawanie gatunków drzew i krzewów w Polsce” i konkurs plastyczny „Nasze lasy”.


Wszyscy uczestnicy konkursów otrzymali nagrody sponsorowane przez FOWJM i WOSGiW w Olsztynie. Koordynatorami projektu były pani Jolanta Czarnecka i pani Bożena Kołodziej. W imieniu wszystkich uczestniczących w projekcie wyrażamy podziękowania Wójtowi Gminy Kętrzyn panu Pawłowi Bobrowskiemu za wsparcie wszystkich działań projektowych.