W dniu 23 maja 2019 roku 47- osobowa grupa młodzieży ze Szkoły Podstawowej w Biedaszkach i Szkoły Podstawowej w Nakomiadach wyjechała na całodzienną wycieczkę do Malborka. Uczniowie wyruszyli ,, w wielki świat'' wcześnie rano, już o godzinie 6.00.
Po czterogodzinnej jeździe autobusem uczestnikom wycieczki ukazała się potężna bryła zamku. Zaraz na spotkanie wyszła pani przewodnik, która w bardzo przystępny sposób przybliżyła uczniom historię tego obiektu. Na początku XIII wieku polski książę Konrad Mazowiecki podpisał szereg umów z Zakonem Krzyżackim, co zaowocowało tym, że na ziemiach polskich i pruskich zaczęły wyrastać twierdze pełniące role jednocześnie budowli obronnych i klasztorów. Zamek w Malborku był największą ceglaną twierdzą w Europie, symbolem potęgi jednego z najbogatszych państw średniowiecza, jego stolicą i rezydencją wielkich mistrzów. 5 sierpnia 1460 roku wojska polskie odbiły Malbork z rąk krzyżackich. Młodzież szkolna mogła podziwiać wspaniałe sale zamkowe, pomieszczenia piwniczne oraz gospodarcze. Zadawano wiele pytań pani przewodnik, która w bardzo ciekawy sposób tłumaczyła wiele kwestii.


Kolejnym punktem wycieczki był przejazd do przystani w Buczyńcu i rejs statkiem po Kanale Ostródzko- Elbląskim. Kanał Elbląski został zbudowany w latach 1844-81 i jest unikatowym w skali świata zabytkiem hydrotechniki dzięki czynnemu systemowi pięciu zabytkowych pochylni z tzw. suchym grzbietem. Statki, jachty, żeby pokonać różnicę poziomów, są umieszczane na wózkach i przeciągane po torowisku za pomocą stalowych lin, które porusza koło wodne. Projektantem kanału był Georg Jacob Steenke.


Czas wycieczki szybko minął. Młodzież poznała historię naszego kraju oraz miała okazję płynąć statkiem ,, po trawie''. Nawiązano wiele znajomości, przecież nie często jest okazja spotkać się z uczniami z innych szkół. Uczniowie dużo rozmawiali o zajęciach,, projektowych'', przecież dzisiaj poszli ,, z małej szkoły w wielki świat''.