Dzięki dotacji Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie w wysokości 1000 zł , w ramach umowy Nr 5/2019 podpisanej między Fundacją Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich a Szkołą Podstawową w Biedaszkach, mogliśmy zrealizować mały projekt edukacyjny z zakresu edukacji ekologicznej „Założenie i utrzymanie szkolnego hotelu dla owadów”.
Otrzymana dotacja umożliwiła zakup domku - hotelu dla owadów, który zainstalowaliśmy jako  niezwykle   oryginalne  i estetyczne uzupełnienie architektury szkolnego arboretum. Liczymy na to, że  zamieszkają w nim pszczoły murarki, motyle,  biedronki i trzmiele - gatunki pożyteczne, zapylające i zwalczające szkodniki upraw. Uczniowie ze szkolnego koła ochrony środowiska opracowali  gazetkę edukacyjną informującą społeczność szkolną  o pożyteczności owadów dla człowieka, a także o licznych zagrożeniach dla owadów wynikających ze stale rosnącego zanieczyszczenia środowiska.

 Teren wokół owadziego domku obsadziliśmy licznymi bylinami i krzewami stanowiącymi  pożytek dla naszych lokatorów np.: jeżówką, kocimiętką, pysznogłówką, gailardią, werbeną, goździkami  i budleją. Na zajęciach szkolnego koła ochrony środowiska wysłuchaliśmy prelekcji  pszczelarza   na temat fascynującego świata pszczół.
W dniach 12 listopada -  5 grudnia przeprowadziliśmy szkolny   konkurs plastyczny pt. „Ludzie i owady”. Pokonkursowa wystawa prac uczniowskich  została udostępniona społeczności szkolnej oraz mieszkańcom Gminy Kętrzyn.


Dzięki projektowi członkowie  koła ochrony środowiska  zostali szkolnymi liderami szerzącymi wiedzę na temat owadów. Wszyscy uczniowie zyskali wspaniałe źródło informacji i obserwacji owadziego świata oraz nauczyli się, jak człowiek może zaspokajać  swoje potrzeby, szanując otaczającą go przyrodę. W okresie wielkich zagrożeń dla pszczół i innych owadów spowodowanych beztroską działalnością człowieka  warto przez dzieci trafić do ich rodziców z informacjami na temat owadzich sprzymierzeńców i sposobów zapobiegania ich wyginięciu.


Dziękujemy Wojewódzkiemu Funduszowi Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Olsztynie oraz Fundacji Ochrony Wielkich Jezior Mazurskich za sfinansowanie projektu oraz liczymy na dalszą współpracę.