Uczniowie kl. VI wraz z kołem ekologicznym ze Szkoły Podstawowej w Biedaszkach wzięli udział w zajęciach w terenie. W ramach Ogólnopolskiego Programu „Zaadoptuj rzekę” postanowiliśmy poznać przybrzeżną florę i faunę oraz zbadać jakość wody. Za pomocą specjalistycznych urządzeń przeprowadziliśmy badanie odczynu wody, a jego wynik to 7. Następnie sprawdziliśmy temperaturę, która 21 maja 2014 roku wynosiła 19 stopni C. Dzieci badały również prędkość i głębokość rzeki, a także rodzaj brzegu i dno. Ponadto w czasie „zielonych zajęć” uczniowie mieli możliwość bezpośredniej obserwacji organizmów żywych przy pomocy lup. Nad zaadoptowaną przez nas rzeką żyją: nartnik pospolity, kosarz pospolity, szczeżuja wielka, ślimak wielki, ślimak zaroślowy, świdrzyk dwufałdkowy oraz rozwielitka. Do najczęściej spotykanych roślin nad Dajną możemy zaliczyć: jasnotę purpurową, pokrzywę pospolitą oraz podagrycznik. Na zakończenie wyprawy wysprzątaliśmy znaczną część brzegu Dajny. Zajęcia te spotkały się z ogromnym entuzjazmem i chęcią ponownego zorganizowania wycieczki nad rzekę. Opiekę nad uczniami sprawowały panie: Jolanta Czarnecka, Teresa Kaltenberg i Ksenia Góźdź.