Warmińsko –Mazurski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Elblągu przy współpracy Związku Ukraińców w Polsce oraz ks. Andrzeja Sroki (Parafia Grekokatolicka p.w. Narodzenia św. Jana Chrzciciela w Elblągu) ogłosili konkurs „Rodzina i obyczaj weselny mniejszości ukraińskiej” realizowany w ramach projektu „Zwierciadło narodu-historia i tradycja mniejszości narodowej mieszkającej w Polsce”.

 

Pod kierunkiem Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu mgr Olgi Haliny Wanago oraz p. Anny Pawluczuk nauczycielki historii, uczennice klasy V i VI (Katarzyna Kolasińska, Emilia Puszko, Dominika Syhłowyj, Dominika Sztejter i Patrycja Płoszyńska) wykonały prezentację multimedialną oraz przeprowadziły wywiad z Panią Marią Gbur parafianką cerkwi grekokatolickiej w Kętrzynie.

 

W profesjonalny sposób wybrały materiał, który pozwolił stworzyć pracę będącą cennym materiałem dokumentującym tożsamość narodu ukraińskiego, kultywującym historię, tradycję i kulturę, stanowiącym pomost między Polakami i Ukraińcami .Praca uczennic została dostrzeżona przez jury i zdobyła I miejsce spośród 32 nadesłanych prac , co stanowi ogromny dowód zaangażowania i wysiłku.

  

Oprócz uhonorowania dyplomami i nagrodami książkowymi ufundowanymi przez Panią Beatę Pabian Dyrektora WMODN w Elblągu, laureatki wraz z opiekunkami pojechały do Sejmu RP. Wyjazd edukacyjny został ufundowany przez patrona honorowego konkursu Pana Mirona Sycza posła na Sejm bieżącej kadencji. W czasie wycieczki uczennice zwiedziły zakątki Sejmu. Spotkały byłą Panią Minister Edukacji Narodowej Krystynę Szumilas, z którą zrobiły sobie pamiątkowe zdjęcie.

 

Gratulujemy laureatkom i ich opiekunom!