Po raz kolejny 19 września 2014r. uczniowie i nauczyciele Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wzięli udział w akcji „Sprzątanie Świata”.

 

Jej celem było promowanie działań na rzecz ochrony środowiska poczynając od uprzątania śmieci do stosowania selektywnej zbiórki odpadów.

 

Co roku dzięki takiej akcji zbiera się setki ton śmieci, a ich liczba nie maleje. Akcja została poprzedzona zorganizowanymi na lekcjach wychowawczych pogadankami na temat ochrony środowiska i ekologii.

 

 

 

     Piękna, słoneczna pogoda przyczyniła się do tego, że przebiegła sprawnie i szybko. Uczniowie klas 0-III wraz z opiekunami sprzątali wyznaczone miejsca wokół szkoły. W porozumieniu z leśniczym Nadleśnictwa Srokowo uczniowie klas IV-VI sprzątali pobocza leśnych dróg w okolicy Gierłoży. Korzystając z okazji mogli na koniec obejrzeć tzw.”Zaczarowaną zagrodę” miejsce, w którym znajduje się wiele ciekawych informacji o mieszkańcach lasu i gatunkach drzew.

 

Na zakończenie zostało zorganizowane ognisko, na którym posumowano wyniki zbiórki odpadów. Chcielibyśmy , aby akcja przyczyniła się do współodpowiedzialności za otaczające nas środowisko.