Nauczyciele SP w Kruszewcu uczestniczyli w projekcie „Nauczyciel po Pierwsze Trener i Doradca”. W ramach wyżej wymienionego przedsięwzięcia 9 nauczycieli (B. Wiłkowska, J. Urbaniak, I. Jarosik, A. Pawluczuk, P. Miklewicz, M. Kopeć, J. Rucin, E. Stępkowska, E. Żukowska) zakwalifikowało się do bezpłatnego udziału w szkoleniach, które trwało cały rok szkolny 2014/2015. Było to 68 godzin obejmujących moduły z zakresu efektywnego uczenia i coachingu. Miejscem spotkań była SP w Kruszewcu. Każdy uczestnik otrzymał materiały szkoleniowe oraz catering. Oprócz tego był zobowiązany także do uczestnictwa w procesie ewaluacji Projektu oraz w ramach szkoleń uzupełniających do opracowania własnych scenariuszy zajęć w oparciu o poznane metody. „Warsztaty Efektywnej Nauki” zakończyły się otrzymaniem certyfikatów. Koordynatorem projektu w szkole była Elwira Żukowska.