Dostojnym krokiem Poloneza uczniowie klasy VI Szkoły Podstawowej w Kruszewcu rozpoczęli uroczysty apel pożegnalny. Piękne, epokowe stroje i muzyka wprowadziły niesamowitą atmosferę tego wydarzenia. Uczniowie zaprezentowali żartobliwy występ artystyczny, w czasie którego przypomnieli nauczycielom i rodzicom o swoich sukcesach i niewielkich błędach. Rodzice podziękowali w imieniu swoich dzieci Pani Dyrektor szkoły mgr Oldze Halinie Wanago za okazaną wyrozumiałość, życzliwość i wielkie serce. Słowa wdzięczności skierowali także do Pani Ewy Dziemieli, która przez trzy lata pełniła funkcję wychowawcy.


Koledzy i koleżanki z klasy V, którzy przygotowali krótki występ zaliczyli na piątkę edukację swoich rówieśników, potwierdzając tym samym ich sukces na sprawdzianie szóstoklasisty. Wśród nich wytypowali dżentelmena szkoły w kategorii IV-VI, którym został uczeń klasy VI Sebastian Kołodziejczuk. Natomiast damą okazała się być jego koleżanka z klasy Hanna Tyc, która otrzymała również tytuł „Prymusa” szkoły.


Łzy wzruszenia, ale i uśmiech nie opuszczały w tym dniu nikogo. Słowa piosenki „Szczęśliwej drogi już czas…” stanowiące element dekoracji, stały się bardzo wymowne.