Wieloletnią tradycją Szkoły Podstawowej w Kruszewcu jest organizowanie przedświątecznych spotkań oraz wystawianie bożonarodzeniowych misteriów.
Tegoroczne jasełka pt. ,,Jeden - Zero dla nieba”, czyli rzecz o tym - jak sprawić, by ludzie nie grzeszyli, by dla siebie dobrzy byli i aby życia przez zło nie stracili - odbyły się w czwartek 22 grudnia. Były one efektem wielotygodniowych przygotowań i żmudnej pracy uczniów klas drugich i realizatorów przedstawienia – Ireny Jarosik, Anny Pawluczuk oraz Mirosława Kopcia.
Widowisko wprowadziło wychowanków, rodziców, nauczycieli oraz przybyłych gości w świąteczny nastrój i skłoniło do refleksji nad tak ważnym wydarzeniem, jakim było przyjście na świat Jezusa Chrystusa.


Dyrektor szkoły Olga Wanago podziękowała nauczycielom i uczniom za wspaniały występ a przybyłym gościom za udział w nim. Życzyła wszystkim radosnych, pogodnych świąt, ciepłej rodzinnej atmosfery i wspaniałych prezentów.