W dniu 13.01.2017 r. w Bazylice św. Jerzego w Kętrzynie odbył się już XX Festiwal Jasełek im. Ks. Prałata Mieczysława Żuchnika. W przeglądzie wzięli udział: zespól teatralny „Dzieciaki z Kruszewca” pod kierunkiem p. Anny Pawluczuk, p. Ireny Jarosik i p. Mirosława Kopeć oraz przedszkolaki z grupy „Misie” pod kierunkiem p. Barbary Januszczak. Uczniowie zaprezentowali swoje talenty aktorskie przedstawiając historię narodzin Jezusa, uświetniając ją pięknie zaśpiewanymi kolędami i pastorałkami. „Dzieciaki z Kruszewca” zajęły I miejsce, a nasze „ Misie” II. Jury wyróżniła solistkę Magdalenę Jabłonowska za pięknie zaśpiewane kolędy. Wszyscy uczestnicy po występie udali się na słodki poczęstunek, którym był kętrzyński piernik i gorąca herbata. Mali aktorzy zostali nagrodzeni za swój wysiłek w przedstawieniu losów bożej rodziny. Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.