W piątek 17 marca, na zaproszenie dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu Olgi Wanago, uczniów placówki odwiedzili komendant Szczepu „Watra” harcmistrz Dariusz Nawrocki oraz drużynowa Alicja Butkiewicz.
Na początku spotkania goście przedstawili prezentację, która pokazała różne aspekty działalności szczepu – udział w obozach, wyjazdach, biwakach, zlotach, rajdach. Mówili również o misji i celach ZHP. A chodzi o wychowanie młodzieży i kształtowanie charakteru człowieka poprzez stawianie wyzwań. Organizacja umożliwia nawiązywanie kontaktów międzyludzkich, propaguje wiedzę na temat przyrody i ekologii. Uczy odpowiedzialności, uczciwości, tolerancji i braterstwa. Podstawą wychowania w ZHP są normy moralne wywodzące się z wartości chrześcijańskich.


Na terenie szkoły działa już drużyna harcerska ,,Czarne Stopy”, która liczy dziewięciu członków. Jej zastępową jest uczennica klasy szóstej Natalia Lewicka.
Na zakończenie harcerki z Kruszewca pokazały, zgromadzonym w sali gimnastycznej kolegom i koleżankom, gry i zabawy.