Głównym celem tegorocznej akcji ,,Sprzątanie Świata” była zmiana postrzegania odpadów jako ,,śmieci” i dostrzeżenie ich surowcowego potencjału oraz zainspirowanie i zaktywizowanie uczniów do działania na rzecz środowiska i promowanie selektywnej zbiórki. W dniu 15 września 2017 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły oraz obszarów leśnych w Gierłoży, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Uczniowie z oddziału przedszkolnego zajęli się sprzątaniem  boiska i terenu przyszkolnego. Dzieci z wielkim zapałem przystąpiły do pracy, czego efektem było zgromadzenie 1 worka śmieci. Natomiast uczniowie z klas I-III oczyścili ze śmieci kilka ulic w okolicy szkoły, drogę przy torach oraz drogę w stronę Karolewa. Uczniowie zbierali nieczystości idąc prawą i lewą stroną drogi.

Do worków wkładali szklane i plastikowe butelki, drobne opakowania po słodyczach i puszki. Starsze klasy oczyszczały las w Gierłoży. Udały się na wyznaczony teren nad jeziorem Moj, a następnie kierowały się ścieżką ekologiczną w stronę ,,Leśnej Polany”. Uczniowie klas V i VII w nagrodę za posprzątanie terenu Wilczego Szańca, zostali oprowadzeni przez przewodnika po byłej Kwaterze Hitlera.


Po zakończonej pracy wszyscy pozostawili odpady w workach na umówionych wcześniej miejscach. Łącznie zebraliśmy 12 worków śmieci. Następnie w poczuciu dobrze spełnionego obowiązku i rzetelnie wykonanej pracy, zresztą bardzo potrzebnej środowisku uczniowie powrócili do szkoły. Udział naszych wychowanków w akcji „Sprzątanie Świata” z pewnością przyczyni się do ukształtowania wrażliwości na potrzeby środowiska naturalnego oraz nawyku dbałości o nie.