20 XI klasę II na zaproszenie wychowawcy Elwiry Żukowskiej odwiedził niezwykły gość: podleśniczy leśnictwa "Kronowo" Nadleśnictwa Srokowo- p. Przemysław Król. Od samego rana uczniowie z niecierpliwością oczekiwali na przybycie taty Franka, bo była to kolejna wizyta rodzica w ramach „ Poznajemy zawody rodziców”. Celem spotkania było zapoznanie dzieci ze specyfiką pracy leśniczego. Pan Przemysław opowiedział z wielkim przejęciem o swojej pracy, o lesie i mieszkających w nim zwierzętach. Podkreślił, że człowiek jest gościem w lesie i musi szanować zwyczaje gospodarzy, czyli zwierząt.Podczas spotkania dzieci właśnie miały okazję poznać życie zwierząt zamieszkujących lasy naszej okolicy m.in. sarny, dzika, lisa, bobra, wilka, jenota. Mali przyrodnicy z zapartym tchem słuchali opowieści, które były urozmaicone obrazami, ilustracjami na tablicy interaktywnej. Niebywałą atrakcją cieszyły się eksponaty przyniesione przez tatę Franka, m.in. skóra z jenota, poroża, fajki, szable dzika. Na koniec spotkania dzieci miały możliwość zadawania pytań i ochoczo z niej skorzystały. Były one przeróżne, ale nasz gość na wszystkie bardzo cierpliwie i wyczerpująco odpowiadał. Szczególnie spodobało mu się pytanie Huberta: Jak się zachować w lesie podczas burzy? Z pozoru proste, wymagało jednak dokładnego wyjaśnienia. Dzieci także wykazały się dużą wiedzą na temat otaczającej przyrody, łącznie z nazwami specjalistycznymi dla leśnictwa, którymi bardzo dobrze posługiwał się, no któż by inny jak nie syn leśnika – Franek.

Na zakończenie przedstawiciele klasy wręczyli p. leśniczemu drobny upominek. Okazało się, że p. leśniczy nie był dłużny. Każdemu dziecku podarował: plan lekcji, zakładkę oraz ekologiczny ołówek. Pozostawił także materiały wychowawcy. W imieniu uczniów serdecznie dziękuję za pożyteczne prezenty, owocne i ciekawe spotkanie. „Darz bór” …, co oznacza  "niech cię bór obdarza, niech przynosi ci dary".