Uczniowie klas I- III Szkoły Podstawowej w Kruszewcu biorą udział w programie „Umiem pływać”, którego organizatorem jest fundacja Sport Life. Celami programu są m.in. nabycie podstawowych umiejętności pływania oraz profilaktyka przeciwdziałania i korygowania wad postawy. Zajęcia odbywają się 1 raz w tygodniu dla każdej z dwóch grup na basenie w Giżycku. W ramach programu dzieci mają zapewniony bezpłatny dojazd, zajęcia nauki pływania, opiekę instruktorów oraz ratowników WOPR podczas zajęć.

 

 

Zajęcia w ramach projektu powszechnej nauki pływania to przede wszystkim propozycja  skorzystania z możliwości nabycia podstawowych umiejętności pływania, ale również możliwość rozwijania i podnoszenia sprawności fizycznej, zachęcanie do systematycznego uprawiania sportu w czasie wolnym od nauki oraz zachęcanie i wdrażanie do prowadzenia zdrowego i aktywnego stylu życia. Dzieci bardzo chętnie uczestniczą w zajęciach prowadzonych na basenie, bez względu na poziom umiejętności i sprawności fizycznej. Nad każdą grupą podczas wyjazdu opiekują się dodatkowo jako wolontariusze nauczyciele klas I-III SP w Kruszewcu.