W ramach akcji ogłoszonej przez Minister Edukacji Narodowej oraz Radę Dzieci i Młodzieży przy Ministrze Edukacji Narodowej, wszyscy uczniowie klas 0-VIII, oddziałów przedszkolnych i gimnazjalnych wspólnie z radą pedagogiczną, pracownikami administracyjnymi, rodzicami, w dniu 9 listopada 2018 r. punktualnie o godz. 11.11 zaśpiewali 4-zwrotkowy hymn narodowy. Uczcili w ten sposób 100 rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości.