Pierwszy dzień wiosny to jeden z najbardziej ulubionych dni w szkole. Tego dnia uczniowie klas 0-III SP w Kruszewcu uczestniczyli w „kolorowym spacerze wiosennym”. Razem ze swoimi wychowawcami, opiekunkami i wesołą piosenką na ustach poszukiwali pierwszych oznak kolejnej pory roku- wiosny. Aby przegonić długą i mroźną zimę hałasowały : okrzykami, grą na instrumentach oraz głośno śpiewając. Oczywiście niosły kolorowe i ekologiczne Marzanny, stroiki, wiatraczki, pompony oraz wysoko unoszące się barwne balony. Wywołało to niejednokrotnie ogromne zainteresowanie przejezdnych, przechodniów i mieszkańców mijających domów.

Takim kolorowym korowodem przemaszerowali przez Kruszewiec i Karolewo. Na zakończenie dzieci zebrały się na boisku szkolnym, gdzie donośnymi okrzykami pożegnały zimę, a powitały wiosnę: „Marzanno, Marzanno, Ty zimowa panno. Ciebie żegnamy, a wiosnę witamy”. No i wiosna już jest! Niech trwa i przynosi nam radość!