4 kwietnia w SP w Kruszewcu odbył się Szkolny Konkurs Recytatorski. Brało w nim udział 13 uczniów z klas I-III. Uczniowie recytowali wiersze takich poetów jak: J. Tuwim, J. Brzechwa, A. Fredro, M. Bartkowicz, T. Plebański. Zmagania z trudną sztuką recytacji oceniało jury w składzie: Elwira Żukowska (organizator), Marzena Szczur (poeta), Barbara Wiłkowska (nauczyciel) i Natalia Koziatek (rodzic). Wybór najlepszej dwójki był niełatwy, ponieważ wszyscy pokazali wysoki poziom recytacji. Jednak prawie jednogłośnie komisja zdecydowała, iż do eliminacji gminnych przechodzi Jakub Żejmo z klasy II b oraz Daniel Szarejko z klasy III, podopieczni Jolanty Urbaniak i Elwiry Żukowskiej. Kuba recytował wiersz „Telefon od wuja Leona” T. Plebańskiego, a Daniel „Okulary” J. Tuwima. Życzymy im powodzenia podczas konkursu gminnego.

Laureaci otrzymali tomiki poezji Marzeny Szczur wraz z dedykacją, a pozostałych uczestników nagrodzono upominkami ufundowanymi przez organizatora.