Mikołajki to tradycyjna, polska nazwa święta ku czci świętego Mikołaja, biskupa Miry. Obchodzone są 6 grudnia. Tego dnia otrzymuje się drobne upominki najczęściej do buta. Mikołaj nie zapomniał także o dzieciach z klas 0- III naszej szkoły. Zostawił prezenty w klasach oraz listy skierowane do dzieci. Ale to nie wszystko, bo po 2 godzinach odwiedził osobiście najmłodszych przekazując „mikołaje” ufundowane przez Radę Rodziców SP w Kruszewcu. Dzieci uśmiechnięte i bardzo podekscytowane dźwiękiem dzwoneczka z ogromną radością przywitały Świętego Mikołaja piosenkami, wierszykami.  

Nie było czasu na nudę i narzekanie. Najmłodsi dzielili się wrażeniami, oglądali upominki i zerkali w okno z nadzieją, że jeszcze raz zobaczą naszego gościa 24 grudnia. Miło spędzony czas uświetniły wspólne zdjęcia.