„Dzieci (…) radują się chwilą obecną."
Jean de La Bruyère

W poniedziałek, 9 grudnia 2019 roku, w klasach drugich Szkoły Podstawowej w Kruszewcu odbyły się zajęcia otwarte z udziałem rodziny. Tego dnia uczniowie naszych klas przybyli do szkoły razem ze swoimi mamami, tatusiami, babciami, dziadkami lub starszymi siostrami. Atmosfera była bardzo radosna, a dzieci z zaciekawieniem przyglądały się przygotowanym stołom i akcesoriom na nich zgromadzonych. Niektóre próbowały zgadywać, co będzie tematem zajęć. Klasa IIa przeniosła się w świat „Śnieżnej kuli” , a w klasie IIb zagościły świąteczne anioły. Wszyscy z zapałem i kreatywnością wykonywali swoje dzieła, a nam, nauczycielom, miło było popatrzeć, jak świetnie współpracują dzieci ze swoimi najbliższymi.


Zajęcia otwarte, jako jedna z form współpracy szkoły z rodzicami, dają możliwość bezpośredniego poznania sposobu pracy nauczyciela  z ich dziećmi, relacji na drodze nauczyciel - dzieci, dzieci – nauczyciel, a także pozwalają zaobserwować funkcjonowanie dziecka na tle grupy rówieśniczej i z rodziną. Zajęcia organizowane, tradycyjnie już u nas, przed świętami Bożego Narodzenia dają możliwość, by zatrzymać się w biegu i sprawić, by ten wspólny czas był zabawą, radością i przyjemnością zarówno dla dziecka, jak i jego najbliższych. Bo przecież czas, który spędzamy z dzieckiem, jest dla niego bezcenny.