Dzieci rozwijają swoje zainteresowania przyrodnicze, uczą się jak dbać o naturę, poznają zasady jakimi powinien kierować się młody ekolog. Dlatego też podejmowane są liczne zadania, by w pełni zrealizować zamierzony cel. „Świat wokół nas” - to tematyka, która towarzyszy trzecioklasistom szkół podstawowych Gminy Kętrzyn. Obejmuje: wiedzę ogólną o ochronie środowiska, o działalności człowieka na środowisko naturalne, obszary chronione i formy ochrony oraz ochronę gatunkową roślin i zwierząt w Polsce. I dlatego 30 kwietnia już po raz jedenasty w Szkole Podstawowej w Kruszewcu odbył się Gminny Konkurs Ekologiczny klas III właśnie pod takim hasłem. Celem konkursu jest nie tylko zdobywanie wiedzy dotyczącej ekologii i ochrony środowiska, ale także uwrażliwienie na aktualne problemy ochrony, rozbudzanie i pogłębianie zamiłowania oraz szacunku dla przyrody.
 
         W konkursie wzięło udział 12 uczniów z czterech szkół Gminy Kętrzyn: SP Biedaszki – 3 uczniów, SP Kruszewiec – 3 uczniów, ZS Wilkowo – 3 uczniów, SP Nakomiady – 3 uczniów, Nad przebiegiem konkursu czuwała komisja w składzie:  Elwira Żukowska - przewodnicząca oraz członkowie: Katarzyna Nawrocka, Elżbieta Parszutowicz i Ewa Bielińska. 
 
     Uczestnicy konkursu otrzymali do rozwiązania test obejmujący wiadomości z zakresu ekologii i przyrody zawarte w programach nauczania oraz wiedzę zdobytą podczas obserwacji najbliższego otoczenia. 
 
 
Poziom wiedzy uczestników był bardzo wysoki, wykazali się rozległą wiedzą, o czym świadczą różnice punktowe zwycięzców. Na podium stanęli:
  • I miejsce: Alan Hajdasz - SP Kruszewiec (38 pkt na 41 pkt możliwych do zdobycia)
  • II miejsce: Szymon Kalata- SP Kruszewiec (37 pkt)
  • III miejsce- Daria Książek- ZS Wilkowo (36 pkt).
 
Pozostali uczestnicy uzyskali od 35 do 12 pkt. Laureatów z Kruszewca przygotowywała p.Kamila Gan, a    z Wilkowa- p.Katarzyna Nawrocka. 
 
     Wszyscy uczestnicy otrzymali dyplomy i nagrody ufundowane przez Szkołę Podstawową w Kruszewcu, za co serdecznie dziękujemy p. dyrektor Oldze Wanago, oraz wydawnictwo Nowa Era. Organizatorem   konkursu była Elwira Żukowska. 
Cieszymy się, że udział w konkursie był dla dzieci radością, zabawą i możliwością zgłębienia wiedzy z zakresu ochrony środowiska przyrodniczego Ziemi.
 
 
Laureatom i pozostałym uczestnikom konkursu dziękujemy za udział i składamy gratulacje!
Foto. Beata Jaświn