Dnia 5 października br. na lotnisku w Wilamowie odbyła się uroczystość poświęcona wielkim Polakom. W sobotnie południe, tradycyjnie już upamiętniono dokonania Kardynała Stefana Wyszyńskiego i Papieża Jana Pawła II. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele lokalnych władz, służby mundurowe oraz młodzież z gminy Kętrzyn. Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu również uczcili obchody pamięci wielkich Polaków. W uroczystościach wzięły udział dzieci z Samorządu Uczniowskiego, uczniowie oraz dwie absolwentki szkoły, które są harcerkami w szczepie harcerskim „Watra” wraz z nauczycielami. Po uroczystym apelu Dyrektor Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wspólnie z młodzieżą złożyli kwiaty przy pomniku. Następnie odbyła się uroczysta Msza Święta.

       Ratujemy i Uczymy Ratować …
Już tradycyjnie Szkoła Podstawowa w Kruszewcu przystąpiła do akcji bicia rekordu w jednoczesnym prowadzeniu resuscytacji krążeniowo – oddechowej, organizowanej przez Fundację WOŚP. 16 X o godz. 1200 rozpoczęliśmy akcję, która trwała do godz. 1230 . Przez 30 minut chętni uczniowie klas 0 – III wraz z nauczycielami prowadzili Pierwszą Pomoc. Do akcji dołączyli także rodzice. Łącznie wzięło udział 76 osób. Każda klasa otrzymała dyplom - podziękowanie od Fundacji WOŚP. Przebieg wydarzenia dokumentowała p. Elwira Żukowska. Składam serdeczne podziękowania wszystkim uczniom, nauczycielom i przybyłym rodzicom szczególnie p. Magdalenie Witkowskiej – Musik za udział w akcji i pomoc w jej przeprowadzeniu.

       Dnia 11. 10.2019 r. w Szkole Podstawowej w Kruszewcu  odbył się apel z okazji Dnia Edukacji Narodowej.  Na wstępie Pan Dyrektor Jerzy Pruszyński podziękował wszystkim pracownikom szkoły za trudną pracę i życzył dalszych sukcesów i pedagogicznej satysfakcji. Następnie  Pani Inspektor Oświaty- Anna Abramowicz  w imieniu Pana Wójta Pawła Bobrowskiego również złożyła serdeczne podziękowania i gratulacje nauczycielom, obsłudze i administracji szkoły. Potem odbyła się część artystyczna. Po życzeniach uczniów wystąpili szóstoklasiści: Michał i Daniel, którzy przedstawili przepis na idealnego ucznia i „wypiekli” go z różnych składników,  między innymi: odwagi, wyobraźni, wrażliwości, poczucia humoru i całej beczki sprytu. Z kolei  uczennice klasy VB zaśpiewały piosenkę pod tytułem: 14 października. Największe wrażenie zrobiła Gala Oskarowa, a właściwie Jabłkowa, prowadzona przez Michała i Zuzannę.

       Jednym z alarmujących zjawisk współczesnego świata jest zwiększająca się skala niedostatku i ubóstwa. Dotyczy to nie tylko krajów dopiero rozwijających się, ale w coraz większym stopniu krajów bogatych. Ten problem dotyka także i Polskę. Wiele rodzin ma zbyt mało środków finansowych, by zakupić żywność w wystarczającej ilości. Skutkiem jest niedożywienie, a co gorsze, coraz częściej również i głód. Pełne półki w sklepach, na każdym kroku bary, ale niestety, są tacy, których nie stać, by po prostu wejść do sklepu i kupić kanapkę czy hamburgera, nie mówiąc już o zjedzeniu posiłku w restauracji. 16 października przypada Światowy Dzień Walki z Głodem. Tego dnia w naszej Szkole odbyły się pogadanki, wspólne śniadania, oglądanie filmów „Nakarmić świat” i „Co trzeci człowiek na świecie jest niedożywiony”.

      Celem akcji jest budzenie i wzmacnianie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu łęczyckiego oraz ich odpowiedzialności za środowisko naturalne. Ideą akcji jest praktyczna edukacja na rzecz rozwoju zrównoważonego – promocja i kreowanie postaw przyjaznych środowisku, w szczególności w zakresie: rozwoju zrównoważonego, poszanowania zasobów naturalnych (w szczególności wody, surowców naturalnych i lasów) oraz racjonalnej gospodarki odpadami, rozumianej jako łańcuch działań począwszy od unikania tworzenia odpadów, przez selektywną zbiórkę po recykling. Realizacja powyższych celów odbędzie się poprzez prelekcję, rozmowy, dyskusje w trakcie dorocznej akcji sprzątania odpadów.
W dniach 20-23 września 2019 roku uczniowie Szkoły Podstawowej w Kruszewcu wraz ze swoimi wychowawcami i nauczycielami wzięli udział w sprzątaniu bliższej i dalszej okolicy szkoły oraz obszarów leśnych w Gierłoży, przyłączając się w ten sposób do akcji Sprzątania Świata. Uczniowie dobrze przygotowani tzn. zaopatrzeni w worki, rękawice, odpowiedni strój i pozytywnie zmotywowani szczytnym celem akcji pod hasłem ,,Nie śmiecimy, sprzątamy, zmieniamy” wyruszyli autobusami spod szkoły o godzinie 8.30 do lasu w Gierłoży, gdzie czekał na uczniów leśniczy Marek Kulicki.