W tym roku Koło Turystyczne "Nakomiadek" działające przy Szkole Podstawowej w Nakomiadach gm. Ketrzyn świętuje swoje X -lecie istnienia. Uroczyste spotkanie odbyło się 29 stycznia 2016 roku, podczas pobytu dzieci i młodzieży w Ośrodku Wypoczynkowym GWAREK w Pięknej Górze k/Giżycka. Na uroczystość przybyła pani Anna Abramowicz inspektor oświaty, pan Krzysztof Plewnia – koordynator ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych przy GOPS w Kętrzynie, Jadwiga Nowińska – dyrektor GOK w Kętrzynie, rodzice i sponsorzy, którzy wspierają działalność koła. Więcej informacji na temat tego wydarzenia w niedługim czasie zamieści opiekun koła pan Tadeusz Gudz.