Dnia 13 października 2016 roku, o godz. 11.30, w Szkole Podstawowej w Nakomiadach, odbyła się uroczysta akademia z okazji Dnia Edukacji Narodowej.
Uroczystość rozpoczęła Dyrektor Szkoły, p. Jadwiga Pawelczyk, która w swoim przemówieniu powitała zaproszonych gości, pracowników szkoły, uczniów oraz rodziców. Mówiła o trudnej, ale jakże pięknej pracy nauczyciela. Dziękowała za dotychczasowe zaangażowanie w życie szkoły i życzyła wielu sił i wytrwałości w tym niezwykle wyjątkowym zawodzie. Złożyła również życzenia w imieniu Wójta Gminy Kętrzyn, p. Pawła Bobrowskiego. Głos zabrała także p. Jadwiga Bazyluk, Radna Gminy Kętrzyn, która na ręce pani dyrektor przekazała wszystkim najlepsze życzenia.


Po części oficjalnej przyszedł czas na popisy artystyczne, przygotowane przez uczniów grupy przedszkolnej pod kierunkiem p. Jolanty Ślęzak, uczniów klasy III pod kierunkiem p. Ewy Bielińskiej oraz uczniów klas IV - VI pod kierunkiem p. Grażyny Łempickiej.
Mali artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Wiele ciepłych i miłych słów popłynęło w kierunku naszych nauczycieli. Uczniowie docenili i podkreślili swoją wdzięczność za codzienny trud ich pracy, ich poświęcenie, czujność i troskę o dobro wychowanków.
Montaż słowno – muzyczny w wykonaniu artystów klas IV - VI zawierał wiele elementów humorystycznych. Wiersze były odpowiednio dobrane i skierowane do każdego nauczyciela. Oprawę muzyczną stanowiły piosenki i tańce w doskonałym wykonaniu przedstawicieli Koła Artystycznego.
Na zakończenie akademii, delegacja uczniów wręczyła wszystkim pracownikom szkoły własnoręcznie przygotowane drobne upominki. Wszyscy byli bardzo zadowoleni, a efekty uroczystości spełniły zamierzone cele organizatorów.


Uroczystość z okazji Dnia Edukacji Narodowej przebiegła w miłej i podniosłej atmosferze. Zakończyła się poczęstunkiem i spotkaniem towarzyskim pracowników szkoły, emerytów i zaproszonych gości.