„Źle mówić lub pisać – to znaczy krzywdzić swoją mową tych wszystkich, którzy ją budowali. Język smuci się, choruje, gdy ludzie źle o nim mówią lub piszą”. /Janusz Korczak

21 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego. W tym roku w Szkole Podstawowej w Nakomiadach postanowiono przedłużyć świętowanie i zaplanowano Tydzień Języka Ojczystego. W bibliotece szkolnej odbył się cykl zajęć, który miały na celu podnoszenie świadomości językowej oraz kształtowanie poczucia odpowiedzialności za polszczyznę.
W programie spotkań bibliotecznych pojawiły się zabawy ortograficzne i gramatyczne. Starsi uczniowie zmagali się z łamańcami językowymi oraz wykonywali plakaty promujące kulturę języka i poprawność językową. Młodsze dzieci z kolei oprócz zbaw językowych, ilustrowały polskie przysłowia oraz brały udział w dyktandzie bieganym.


Posumowaniem przedsięwzięcia był konkurs recytatorki uczniów klasy II i III. Wszystkie dzieci pięknie przygotowały się do występów. Musiały również wcielić się w rolę jurorów. Wymagało to od nich bezstronności i uczciwości. Zwyciężczynią publiczności okazała się Amelia Roszig z klasy II i to jej przypadł zaszczytny tytuł Mistrza Mowy Polskiej.


Mamy nadzieję, że choć w niewielkim stopniu uczniowie naszej szkoły uświadomili sobie, że język polski jest naszym skarbem oraz symbolem narodowym, dlatego musimy o niego dbać. Inicjatorką akcji była pani Justyna Gregorczyk przy współpracy z panią Katarzyną Łopacką.