- Kto ty jesteś? - Polak mały…
- Jaki znak Twój? – Orzeł biały…

 

17 maja 2018 roku uczniowie ze Szkoły Podstawowej w Nakomiadach mieli okazję wzięcia udział w programie edukacyjnym „Polska – moja Ojczyzna” przygotowanym przez Agencję szkolno – przedszkolną LUPUS.  Celem spotkania było kształtowanie wśród dzieci zachowań  patriotycznych.

 

 


Spotkanie miało bardzo ciekawą formułę, w której ujęto przede wszystkim aktywność dzieci. Uczniowie rozwiązując zagadki mogli sprawdzić swoją wiedzę na temat Ojczyzny – godła, flagi, hymnu, mapy Polski, jej krajobrazów, roślin i zwierząt. Pokonując kolejne zadania, odkrywali tajemnicze napisy na planszy edukacyjnej. Po odgadnięciu wszystkich zagadek, okazało się, że ukryty tekst, to najpopularniejszy wiersz Władysława Bełzy, czyli „Katechizm polskiego dziecka”. Była zatem okazja, żeby przypomnieć sobie jego treść.


Na zakończenie każdy uczestnik spotkania otrzymał  dyplom „Małego Patrioty”. W dalszej części programu uczniowie mogli wykonać zdjęcia w mundurze żołnierza lub sanitariuszki.