Szkolenie –cz. I z zakresu udzielania pierwszej pomocy przeprowadzono we wszystkich klasach Szkoły Podstawowej w Nakomiadach.
Koordynatorkami całego przedsięwzięcia były: pani Justyna Gregorczyk oraz pani Grażyna Łempicka, które otrzymały certyfikat ukończenia kursu pt. „Ratujemy i uczymy ratować”, zorganizowanego przez Fundację Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.
Przy pomocy materiałów dydaktycznych, otrzymanych od Fundacji WOPŚ tj. manekina Little Ania, tekturowych telefonów oraz podręczników do nauki pierwszej pomocy , uczniowie w formie praktycznych ćwiczeń nauczyli się, jak bezpiecznie i skutecznie pomóc osobie, która w danym miejscu takiej pomocy potrzebuje. W ramach zajęć włączających uczestnikiem szkolenia był także Tymoteusz Zieliński uczeń klasy VI.


Zajęcia bardzo podobały się naszym uczniom, wywoływały w nich wiele emocji. Pozwoliły na opanowanie czynności niezbędnych do ratowania życia. Uczestnicy z niecierpliwością czekają na drugą część szkolenia, zaplanowaną na następny rok szkolny.


Dzięki takim działaniom już od najmłodszych lat uczymy odpowiedzialności za siebie i innych. Bo przecież życie ludzkie to bezcenny skarb i jak pokazują statystyki, gdyby co dziesiąty mieszkaniec Ziemi umiał udzielać pierwszej pomocy, udałoby się uratować w ciągu roku milion osób.