W poniedziałek 3 września dla  uczniów Szkoły Podstawowej w Nakomiadach zabrzmiał pierwszy dzwonek. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział rodzice, uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi oraz zaproszeni goście. Wśród nich przedstawiciel Komisji Oświaty Jadwiga Bazyluk, sołtys Tomasz Wyszomirski oraz ks. Andrzej Józwik.
Uczestników uroczystości przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Wspomniała o zmianach kadrowych, zachęcała rodziców  oraz grono  pedagogiczne do dalszej współpracy i współdziałania. - To jest nasza wspólna szkoła, wspólne dobro o które musimy solidarnie dbać – podkreśliła dyrektor placówki. W dalszej części swojego przemówienia odniosła się do tragicznych wydarzeń z września 1939 r.

Zachęcała również obecnych do wzięcia aktywnego udziału w świętowaniu setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Na zakończenie przeczytała list od rzecznika praw dziecka Marka Michalaka oraz przekazała życzenia od Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty Krzysztofa Marka Nowackiego oraz wójta Gminy Kętrzyn Pawła Bobrowskiego.
Po zakończeniu części oficjalnej uczniowie wraz ze swoimi wychowawcami udali się do klas.