Wszyscy powinni znać podstawowe przepisy i zasady bezpieczeństwa, a także wiedzieć, do jakich służb zwrócić się w razie potrzeby. Ważne, aby dzieci już od najmłodszych lat zdobywały wiedzę w tym zakresie. Stąd też 20 września 2018 roku Szkołę Podstawową w Nakomiadach odwiedzili policjanci z Komendy Powiatowej Policji w Kętrzynie. Pogadankę na temat bezpieczeństwa ze wszystkimi uczniami przeprowadzili dzielnicowi: pan Robert Żyrkowski oraz pani Justyna Śpiewak.

Podczas spotkania dzieci mogły wysłuchać informacji o szeroko rozumianym bezpieczeństwie. Duża część wykładu dotyczyła prawidłowych zachowań w ruchu drogowym. Uczniowie dowiedzieli się, jakie zasady bezpieczeństwa należy zachować w drodze do i ze szkoły. Przypomnieli sobie reguły poruszania się poboczem, po chodniku oraz podczas jazdy rowerem. Ponadto policjanci podkreślili, jak ważną rolę pełnią elementy odblaskowe, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.

Funkcjonariusze przekazali równie wskazówki, jak postępować w kontaktach z obcymi zwierzętami. Uczulili dzieci, które często zostają same w domu, aby nie otwierały nieznajomym, nie bawiły się gazem i ogniem. Wspomnieli również o tym, że znajomości zawierane przez Internet mogą być bardzo niebezpieczne. 

Dzielnicowi chętnie odpowiadali na  pytania uczniów, które dotyczyły przekazywanych informacji, jak również innych aspektów pracy policjanta. Spotkanie było bardzo pouczające.