Akcja "Sprzątanie świata" wywodzi się z Australii. Po raz pierwszy odbyła się w 1989 r., kiedy 40 tysięcy mieszkańców Sydney wzięło udział w sprzątaniu terenów portu. Już rok później objęła ona zasięgiem całą Australię. Jej koordynatorem jest organizacja społeczna Clean up Australia.
W Polsce sprzątanie świata zainicjowała w 1994 r. działaczka ekologiczna Mira Stanisławska-Meysztowicz. Jej krajowym patronem i koordynatorem jest Fundacja Nasza Ziemia. Realizuje ona cele mające status pożytku publicznego, specjalizując się w edukacji ekologicznej i obywatelskiej. Fundacja prowadzi również - wspólnie z samorządami, szkołami, organizacjami, biznesem i mediami - całoroczne programy na rzecz ochrony środowiska.


Hasło tegorocznego jubileuszowego czynu brzmi „Akcja – Segregacja! 2 razy więcej, 2 razy czyściej”. Ma ono na celu wspomożenie selektywnej zbiórki odpadów.
W piątek 21 września do tego ogólnoświatowego przedsięwzięcia przyłączyli się również wychowankowie Szkoły Podstawowej w Nakomiadach. Pod czujnym okiem wychowawców, uczniowie przeszli się głównymi uliczkami wsi zbierając śmieci.


W nagrodę wychowawcy zorganizowali swoim podopiecznym ognisko i kiełbaski. Na zakończenie dyrektor szkoły Olga Wanago podziękowała wszystkim uczestnikom za dobrze wykonaną pracę.