W poniedziałek 15 października w Szkole Podstawowej w Nakomiadach uroczyście obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Po mszy w miejscowym kościele odbył się uroczysty apel. Wzięli w nim udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy obsługi, rodzice oraz zaproszeni goście. Wśród nich wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski, inspektor ds. oświaty Anna Abramowicz, przedstawiciel Komisji Oświaty Jadwiga Bazyluk, ks. Andrzej Józwik oraz emerytowani nauczyciele.
Wszystkich obecnych przywitała dyrektor szkoły Olga Wanago. Podziękowała kadrze pedagogicznej, samorządowi uczniowskiemu, radzie rodziców, pracownikom obsługi i administracji za trud i wysiłek a władzom gminy i przedstawicielom społeczności lokalnej za współpracę. Nowo wybranemu samorządowi uczniowskiemu przekazała symboliczny klucz.


- Nauczyciel to osoba wyjątkowa. Nie tylko przekazuje wiedzę, rozszerza horyzonty, ale również wychowuje, wpaja cenne wartości i uczy postawy obywatelskiej. W tym ważnym dniu życzę dyrektorowi placówki, kadrze pedagogicznej sukcesów i wytrwałości - powiedział wójt Paweł Bobrowski. Do życzeń przyłączyła się również przewodnicząca rady rodziców Danuta Banach oraz samorząd uczniowski.


Na zakończenie odbył się program artystyczny. W pierwszej części uczniowie wykonali piękne i wzruszające piosenki, przygotowane przez Grażynę Łempicką i Justynę Gregorczyk, przy akompaniamencie Mateusza Szostkowskiego. W drugiej natomiast wychowankowie klasy ósmej zaprezentowali skecz, który w sposób humorystyczny pokazał sceny z życia szkoły. Przygotowali go Jagoda i Krzysztof Pawelczykowie.