16 października co roku wypada Dzień Papieża Jana Pawła II. Jest to polskie święto ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w hołdzie papieżowi-Polakowi Janowi Pawłowi II. W tym dniu wspominamy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.
Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbył się multimedialny quiz międzyklasowy. Przedstawiciele każdej klasy z uwagą obejrzeli krótki film przybliżający postać Jana Pawła II. Na jego podstawie odbyła się drużynowa rywalizacja. Turniej okazał się wielką atrakcją dla uczniów, którzy udzielali odpowiedzi za pomocą internetowej platformy Kahoot.

Każda drużyna miała do dyspozycji laptopa, na którym zaznaczała odpowiedzi. Natomiast pytania i wyniki wyświetlały się na telewizorze. Rywalizacji towarzyszyło wiele pozytywnych emocji.
Po zakończeniu quizu uczniowie usłyszeli, jakie przesłanie starał się przekazać Jan Paweł II młodym ludziom. Wyraźnie wybrzmiały słowa: „Musicie od siebie wymagać, nawet gdyby inni od was nie wymagali” oraz „Każdy ma swoje Westerplatte”.  Na koniec wszyscy wspólnie odśpiewaliśmy ulubioną pieśń Jana Pawła II – „Barkę”.