Szkoła Podstawowa w Nakomiadach przystąpiła do ogólnopolskiej akcji „Idą święta, nie o sms-ie, lecz o kartce pamiętaj”. Jej organizatorem jest Fundacja Dbam o Mój Z@sięg, która podejmuje działania na rzecz odpowiedzialnego korzystania z nowych narzędzi komunikacyjnych. Celem przedsięwzięcia było przeciwdziałanie nadmiernemu i szkodliwemu używaniu telefonów komórkowych oraz e-uzależnieniom, a także wzmacnianie więzi rodzinnych. 

W związku z przyłączeniem się do ogólnopolskiej inicjatywy do naszej placówki trafiło 100 świątecznych kartek. Jedyne, co należało zrobić, to wypisać na nich życzenia świąteczne i wysłać drogą pocztową. Uczniowie bardzo aktywnie włączyli się do projektu. Część pocztówek zabrali do domu, by wspólnie z rodzicami wypełnić je świątecznymi pozdrowieniami. Niektóre z kolei zostały wypisane w trakcie lekcji bibliotecznych i świetlicowych. Pocztówki powędrowały do rodzin, znajomych, przyjaciół oraz byłych pracowników szkoły. Wypełnianie kartek stanowiło wspaniałą okazję do rozmowy z uczniami o tradycji, o jej podtrzymywaniu, o relacjach rodzinnych oraz o obdarowywaniu bliskich samodzielnie wykonanymi upominkami. 

Wypisywanie bożonarodzeniowych kartek uzmysłowiło uczniom, jak piękna to tradycja. Tradycja, która daje wiele radości zarówno nadawcy, jak i adresatowi, i która w dobie technologii niestety zanika. O wiele prościej jest nam wysłać krótkiego maila lub sms-a, niż odręcznie napisać kilka miłych słów. Chociaż zwyczaj wysyłania kartek może wydawać się przeżytkiem, to pozostawia on po sobie trwały ślad. Pocztówka stanowi materialną pamiątkę. Chyba wszyscy się zgodzą, że o wiele przyjemniej dostać ręcznie wypisane życzenia świąteczne, niż elektroniczną wiadomość, często o tej samej treści od kilku osób.

Nad sprawnym przebiegiem wysyłania kartek czuwała pani pedagog Justyna Gregorczyk oraz wychowawca klasy I pani Katarzyna Łopacka.