Październik jest miesiącem szczególnie związanym z Janem Pawłem II. Szesnastego dnia tego miesiąca wspominamy wybór Karola Wojtyły na Stolicę Piotrową.

Z tej okazji w Szkole Podstawowej w Nakomiadach odbyły się dwa wydarzenia: konkurs plastyczny, a także multimedialny quiz międzyklasowy. 22 października uczniowie klas IV-VIII słuchając uważnie prezentacji o Janie Pawle II, poznali życiorys tego wielkiego Polaka. Po zakończeniu prezentacji odbyła się drużynowa rywalizacja na internetowej platformie Kahoot. Każda drużyna miała do dyspozycji laptopa, na którym zaznaczała odpowiedzi. Natomiast pytania i wyniki wyświetlały się na telewizorze. Rywalizacji towarzyszyło wiele pozytywnych emocji.

Po zakończeniu quizu pani dyrektor Olga Wanago wręczyła dyplomy i nagrody zwycięzcom zarówno konkursu plastycznego, jak i quizu międzyklasowego. Ostatnim elementem Dnia Papieskiego było wspólne odśpiewanie ulubionej pieśni Jana Pawła II – „Barki”.