Praca wykonana przez Jakuba Lemieszek, uczenia klasy IV Szkoły Podstawowej w Wilkowie, została wyróżniona w etapie wojewódzkim IV ogólnopolskiego konkursu plastycznego dla dzieci "Bezpiecznie na wsi – nie zbliżaj się zuchu do maszyny w ruch!" zorganizowanego przez KRUS.

 

W Galerii Parkowej przy Centrum Edukacji i Inicjatyw Kulturalnych w Olsztynie odbył się wernisaż podsumowujący etap wojewódzki konkursu. Wystawiono ponad 100 najlepszych prac wyłonionych w eliminacjach regionalnych konkursu. Na uroczystość przybyli uczniowie - autorzy zwycięskich oraz wyróżnionych w etapie wojewódzkim prac.

 

 

     Konkurs skierowany był do uczniów szkół podstawowych, zwłaszcza z terenów wiejskich. Celem konkursu było promowanie pozytywnych zachowań związanych z pracą i zabawą na terenach wiejskich, poszerzenie wiedzy dzieci na temat bezpieczeństwa i higieny pracy w gospodarstwie rolnym ze szczególnym uwzględnieniem zapobiegania wypadkom z udziałem maszyn i urządzeń wykorzystywanych w pracy rolnika.