20 listopada 2014 r. w Zespole Szkół w Wilkowie odbył się apel poświęcony tematyce bezpieczeństwa w Internecie. Apel miał na celu przypomnieć i jeszcze w innej formie uświadomić dzieciom, jakie zagrożenia mogą być następstwem niewłaściwego korzystania
z komputera oraz Internetu.

 

Inscenizację, pod kierunkiem pań. Teresy Wereszczyńskiej i Katarzyny Ścibek, przygotowali uczniowie klasy V. Przedstawienie spotkało się z dużym zainteresowaniem uczniów. Dzieci poznały, bądź przypomniały sobie ważne zasady ukazane w atrakcyjny sposób.

 

 

Mamy nadzieję, że nasi uczniowie unikną wielu niebezpieczeństw związanych z Internetem oraz zastanowią się nad problemem uzależnienia od życia w sieci.