12 VI 2017r. w Wilkowie odbył się coroczny konkurs pięknego czytania pt:”Litery znam, więc czytam sam”. Wzięli w nim udział uczniowie klas 0-III szkoły podstawowej. Głównym celem konkursu było wyłonienie uczniów najpiękniej czytających w poszczególnych klasach. Dzieci z klasy zerowej i pierwszej czytały teksty wcześniej przygotowane. Natomiast dzieci z klasy drugiej i trzeciej musiały zmierzyć się z nowym tekstem. Podczas konkursu zwracano uwagę na poprawność czytania, płynność i odpowiednią intonację. Jury w składzie wychowawcy klas 0 – III zadecydowało, iż pierwsze miejsce zajęli:


Kl.0 – Lena Czerepak
Kl.I – Maja Pigocka
Kl.II – Sebastian Książek
Kl.III – Natalia Massalska


Gratulujemy!