We wrześniu 2018r. w SP w Wilkowie uczniowie klas I-III uczestniczyli w zajęciach poświęconych 100 leciu harcerstwa polskiego. Lekcje poprowadziła instruktor ZHP dh Karolina Nawrocka. W trakcie zajęć zapoznała ona dzieci z najważniejszymi postaciami, datami i celami harcerstwa w Polsce. Powiązane one zostały z najważniejszymi wydarzeniami historycznymi naszego kraju. Uczniowie w trakcie lekcji mogli wykazać się wiedzą na temat takich pojęć jak: ojczyzna, patriotyzm, symbole narodowe. Jednocześnie dzieci mogły obejrzeć całe umundurowanie harcerskie. Podkreślona została także rola współpracy w grupie i chęć niesienia pomocy innym. Dzień zakończono zabawami i pląsami, a także iskierką puszczoną w krąg.