Październik to czas kiedy najmłodsi uczniowie szkoły podstawowej przystępują do ślubowania i pasowania na ucznia. Taka właśnie uroczystość odbyła się 25 października 2019 r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie. Dzień bardzo uroczysty dla każdego pierwszaka. Tego dnia cała społeczność szkolna spotkała się na uroczystym apelu.
Wszystkich serdecznie powitał dyr. szkoły pan Jarosław Charkot. Na ślubowanie przybyła Inspektor Oświaty Gminy Kętrzyn pani Anna Abramowicz, przewodnicząca Rady Rodziców SP w Wilkowie pani Anna Tomas, sołtys Wilkowa a zarazem radna Gminy Kętrzyn pani Barbara Bukowska oraz rodzice pierwszaków.


Uroczystość rozpoczęła się od części artystycznej przygotowanej przez pierwszaków pod kierunkiem wychowawczyni pani Jolanty Adamkowicz. Pierwszaki w pięknych, galowych strojach dumnie prezentowały przygotowaną część artystyczną. Były wiersze i piosenki, których dzieci nauczyły się w klasie pierwszej. Wszyscy zgromadzeni na uroczystości uznali, że pierwszaki zasługują na pasowanie na ucznia Szkoły Podstawowej w Wilkowie.
Po złożeniu ślubowania dzieci zostały pasowane na pełnoprawnego ucznia. Po uroczystości przyszedł czas na prezenty i słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców.
Był to bardzo uroczysty, miły dzień a teraz czeka nas ciężka praca.