Dnia 08 listopada 2019r. w Szkole Podstawowej w Wilkowie odbyła się wieczornica patriotyczna. Uczniowie, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych środowisk spotkali się, by wspólnie uczcić pamięć o ludziach i wydarzeniach z przeszłości ważnych dla naszego narodu.
Dyrektor szkoły Jarosław Charkot powitał przybyłych gości. Byli wśród nich: Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski wraz z małżonką, Inspektor Oświaty Anna Abramowicz, Przewodnicząca Komisji Oświaty radna Leokadia Kajcińska, radna Nowej Wsi Serafina Biała, radna i sołtys Wilkowa Barbara Bukowska, Przewodnicząca R.R. Anna Tomas. Nad przebiegiem uroczystości czuwały nauczycielki E.Ślązak i D.Wiktorek. Rada Rodziców zaś wsparła organizację uroczystości zakupem kotylionów dla wszystkich przybyłych, a sołectwo wraz z rodzicami przygotowało poczęstunek dla gości.


Dalszą część spotkania poprowadziła przewodnicząca samorządu szkolnego A. Aleksandrowicz przedstawiając krótką historię każdego ze śpiewanych utworów.
Uczniowie zaprezentowali uczestnikom wieczornicy pieśni patriotyczne, które są częścią naszej tożsamości narodowej. Występując przed zgromadzoną publicznością zaśpiewali m.in. „Przybyli ułani pod okienko”, „Rozkwitały pąki białych róż” , „Wojenko, wojenko”, „Orlątko”. Uczestnicy wieczornicy otrzymali śpiewniki, niedługo póżniej śpiewała cała sala. Tym razem zabrzmiały m.in. „Rota”, „Biały krzyż”, „Pałacyk Michla, Żytnia, Wola”, „Żeby Polska, była Polską”. Były bisy i występy laureatek gminnego konkursu pieśni patriotycznej Nikoli Pigockiej i Mai Pigockiej.


Nasze wspólne śpiewanie to hołd, jaki składamy tym, którzy w wielkim trudzie i poświęceniu wywalczyli nam przed laty wymarzoną niepodległość. To także nasza radość, że mamy dziś wolną Polskę.