Czerwony kosz w kształcie serca ♥️♥️♥️ pojawił się dzisiaj w centrum Nowej Wsi Kętrzyńskiej w Gminie Kętrzyn.
Pojemnik przeznaczony jest do zbierania plastikowych nakrętek. Mogą to być nakrętki np po napojach, sokach, mleku, jogurtach oraz chemii gospodarczej, płynach, szamponach.

Wielki kosz na nakrętki to nie tylko proekologiczne przedsięwzięcie, ale przede wszystkim podanie pomocnej dłoni potrzebującym.
Nakrętki zostaną przeznaczone dla TPD Koło Pomocy Dzieciom O Niepełnej Sprawności Ruchowej w Kętrzynie.

Podpisanie umowy na przebudowę drogi w Nowej Wsi Małej      18 grudnia 2020r. została zawarta umowa, pomiędzy Gminą Kętrzyn a wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej z włączeniem do drogi powiatowej nr 1735N w miejscowości Nowa Wieś Mała”. Zadanie zostanie zrealizowane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej „Komunalnik" Sp. z o. o. z siedzibą w Kętrzynie.

Przekazanie OSP torby ratownictwa medycznego     19 listopada 2020 r. w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Karolewie miało miejsce przekazanie torby ratownictwa przedmedycznego, ufundowanej dla OSP Karolewo przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Olsztynie.
Torba medyczna stanowi podstawowe wyposażenie strażaków ochotników, umożliwiające prowadzenie działań z zakresu ratownictwa medycznego przed przyjazdem karetki pogotowia ratunkowego. Jest ona wyposażona m.in. w bandaże, opatrunek, worek ambu, nożyczki, koc życia, preparaty do dezynfekcji, hydrożel oraz kołnierze ortopedyczne.

      14 października 2020 r. została zawarta umowa z wykonawcą wyłonionym w drodze przetargu na realizację zadania pn. „Przebudowa drogi wewnętrznej w miejscowości Bałowo, gm. Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Robót Drogowych Sp. z o. o. z siedzibą w Gajewie.


Przebudowa drogi ok 191 m zostanie zrealizowana dzięki bezzwrotnej pomocy finansowej przekazanej przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. W ramach prac budowlanych wchodzi przebudowa odcinka drogi, budowa i przebudowa zjazdów oraz budowa przepustu.


Całkowity koszt zadania to 349 450,49 zł i w całości zostanie pokryty ze środków KOWR-u.

 

Podpisanie umowy na drogę w Windykamach      1 października 2020 r. została zawarta umowa na realizację zadania pn. „Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie Windykajmy, działka nr 5/14, Gmina Kętrzyn”. Zadanie będzie realizowane przez Przedsiębiorstwo Budowy Dróg i Mostów Sp. z o.o. z siedzibą w Mińsku Mazowieckim. Ze strony Gminy dokumenty podpisał Pan Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn.

Na zdjęciu sprzęt komputerowy do przekazania      Z początkiem kwietnia ruszył program Ministerstwa Cyfryzacji „Zdalna szkoła“. Projekt umożliwił zakup 28 komputerów dla 4 szkół na terenie Gminy Kętrzyn za kwotę 59 999,84 zł.

 W dniu 15 maja 2020 r. Paweł Bobrowski - Wójt Gminy Kętrzyn przekazał Dyrektorom Szkół laptopy i słuchawki z mikrofonem, które jak najszybciej zostaną użyczone dla najbardziej potrzebujących uczniów, nie mających możliwości odbywania zdalnego kształcenia, a także nauczycielom.