14 października 2014 r. w kętrzyńskim Ratuszu spotkali się burmistrzowie i wójtowie z terenu powiatu kętrzyńskiego, aby wspólnie podpisać porozumienie w sprawie utworzenia Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego. Akt ten pozwoli na rozwijanie współpracy partnerskiej pomiędzy samorządami oraz podjęcie zadań zmierzających do efektywnego wykorzystania środków europejskich w perspektywie lat 2014-2020.

 

     Samorządy złożyły wspólny wniosek aplikacyjny w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające samorządu terytorialnego w zakresie planowania współpracy w ramach miejskich obszarów funkcjonalnych ogłoszonego przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Beneficjentem był Związek Gmin „Barcja” . Wniosek otrzymał dofinansowanie w wysokości 1 097 721,00 zł. Wkład własny wszystkich gmin wynosi 121 969,00 zł, a wartość całego projektu to 1 219 690,00 zł.

 

     W ramach projektu pn. „Strategiczne planowanie szansą rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego” powstaną m.in. dokumenty planistyczne czyli Strategia Rozwoju Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego w powiązaniu z celami tematycznymi Funduszy strukturalnych na lata 2014-2020, Strategia Rozwoju dla 6 gmin obszaru funkcjonalnego, Strategia pozyskiwania inwestorów i rozwoju przedsiębiorczości Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego oraz Strategia rozwoju turystyki Kętrzyńskiego Obszaru Funkcjonalnego.

 

Ponadto na podstawie przeprowadzonych badań oraz rozróżnienia obszaru powstaną dokumentacje techniczne kluczowe z punktu widzenia realizacji strategii rozwoju.

 

Dzięki zawartemu porozumieniu samorządy chcą efektywnie wykorzystać środki europejskie w perspektywie lat 2014-2020.

 

Tekst źródłowy: Nasze miasto Ketrzyn.pl, zdjęcie: Tygodnik Kętrzyński