Uroczyste podpisanie umów z organizacjami pozarządowymi na realizację zadań publicznych Gminy Kętrzyn odbyło się w dniu 20 marca 2017 roku w Urzędzie Gminy w Kętrzynie. Na podpisanie umów przybyły osoby upoważnione do składania oświadczeń woli z poszczególnych organizacji. Ze strony Gminy dokumenty podpisywał Pan Paweł Bobrowski– Wójt Gminy Kętrzyn . Organizacje otrzymały dofinansowanie w ramach otwartego konkursu ofert na wspieranie wykonań zadań publicznych, ujętych w Programie Współpracy Gminy Kętrzyn z organizacjami pozarządowymi na 2017 rok.


W ramach ogłoszonego konkursu organizacje złożyły 9 ofert. Komisja konkursowa dokonała wyboru 7 ofert zgłoszonych przez następujące organizacje:


1. Gminny Klubem Sportowym ORZEŁ Karolewo, 11-400 Kętrzyn, 12
2. Stowarzyszenie Pomocy Humanitarnej im. Św. Łazarza w Kętrzynie
3. Ludowy Uczniowski Klub Sportowy WILCZEK , 11-440 Reszel, Wilkowo
4. Stowarzyszenie Oświatowo- Kulturalne Gminy Kętrzyn, 11- 400 Kętrzyn, Karolewo 9
5. Towarzystwo Miłośników Ziemi Kętrzyńskiej im. Zofii Licharewej, 11-400 Kętrzyn, ul. B. Chrobrego 12
6. Oddział Okręgowy Polskiego Czerwonego Krzyża z siedzibą w Olsztynie, ul. Partyzantów 82