Dnia 09.08.2017 Wójt Gminy Kętrzyn Paweł Bobrowski podpisał umowę z Wojewodą Warmińsko-Mazurskim Arturem Chojeckim o dofinansowanie zadania pn. „Przebudowa dróg gminnych nr 126010N, 126011N, 126004N w Gminie Kętrzyn” .
Całkowita wartość inwestycji to 3 244 748,40 zł, kwota uzyskanego dofinansowania z Programu Rozwoju Gminnej i Powiatowej Infrastruktury Drogowej wynosi 1 576 379,00 zł.

 

 

 


Pozyskane z tego źródła środki są przeznaczone na realizację zadań  pn.:
1. „Przebudowa drogi gminnej nr 126004N w m. Gnatowo”
2. „Przebudowa drogi gminnej nr 126010N w m. Biedaszki – Smokowo” – etap I
3. „Przebudowa drogi gminnej nr 126011N w m. Biedaszki Małe” – etap II


Zgodnie z umowami inwestycje maja zostać zrealizowana do końca września 2017 r.