27.11.2013 r. w Gierłoży koło Kętrzyna odbyła się III Wojewódzka Konferencja w Ramach Kampanii "Biała Wstążka" Spotkaniu przyświecało hasło "Chrońmy szczęśliwe dzieciństwo". Celem konferencji było dalsze popularyzowanie w województwie idei „Białej Wstążki". Jej noszenie ma być symbolem sprzeciwu wobec przemocy stosowanej przez mężczyzn wobec kobiet, a także osobistym zobowiązaniem noszącego ją mężczyzny, że nigdy nie będzie stosować, akceptować lub milczeć na temat przemocy wobec kobiet.

     To trzecie takie przedsięwzięcie samorządu województwa warmińsko-mazurskiego w ramach Kampanii „Biała Wstążka". Pierwsza konferencja „Solidarni przeciw przemocy wobec kobiet - Biała Wstążka" odbyła się 2 grudnia 2011 roku, a zeszłoroczna - 4 grudnia 2012.

 

 

     Tegoroczne spotkanie wspólnie przygotowali: gmina wiejska Kętrzyn, gmina miejska Kętrzyn oraz Urząd Marszałkowski Województwa Warmińsko-Mazurskiego. W konferencji udział wzięli: pani Agnieszka Kozłowska-Rajewicz - Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowa, pani Anna Maria Wesołowska- sędzia w stanie spoczynku, pani Jolanta Zmarzlik- psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje, pan Waldemar Pałka- sędzia Wydziału Wizytacyjnego Sądu Okręgowego w Olsztynie i pan Tomasz Iwański- doktor nauk o zdrowiu, wykładowca, szkoleniowiec kadr medycznych, oświaty, pomocy społecznej, policji, w zakresie diagnostyki oraz organizacji pomocy ofiarom przemocy w rodzinie.

 

     W pierwszej części konferencji Pełnomocnik Rządu ds. Równego Traktowania Agnieszka Kozłowska Rajewicz wygłosiła wykład dotyczący obrazu polskiej rodziny ostatnich lat w opinii dzieci i młodzieży. Następnie psycholog z Fundacji Dzieci Niczyje pani Jolanta Zmarzlik w swoim przemówieniu omówiła elementy psychologiczne obrazu dziecka krzywdzonego. Sędzia Waldemar Pałka z Sądu Okręgowego Wydziału Wizytacyjnego przedstawił uczestnikom regulacje prawne z zakresu ochrony dziecka przed przemocą. Dr Tomasz Iwański zaprezentował jak należy postępować z dzieckiem krzywdzonym. W swoim wystąpieniu pokazał zdjęcia dzieci, które doznały przemocy od dorosłych opiekunów. Sędzia Anna Maria Wesołowska omówiła nowe formy przemocy takie jak: grooming czyli uwodzenie w internecie, stalking czyli nękanie, czy stosowaną w internecie cyberprzemoc. Omówiła tez dość dokładnie nową formę edukacji prawnej dzieci i młodzieży poprzez utworzenie w przedszkolach, szkołach i innych placówkach opiekuńczo-wychowawczych tzw. kącików prawnych. Prelekcja wygłoszona przez Panią Sędzię dała wiele do myślenia, a liczne przykłady z praktyki zawodowej wzbudziły głębokie zainteresowanie prawami dziecka i ucznia. Podczas konferencji można było kupić książkę pani Anny Marii Wesołowskiej pt. „Bezpieczeństwo młodzieży. Poradnik prawny". Jest to publikacja szczególna, która powstała po to, aby przybliżyć młodzieży, rodzicom i nauczycielom problematykę przestępstw najczęściej popełnianych przez młodocianych. Autorka wybrała czyny, które najbardziej bulwersują i wzmagają poczucie zagrożenia. W stu felietonach przedstawiła przypadki z życia wzięte, sytuacje w których nastolatki popełniają przestępstwa lub czyny niedozwolone, często nie zdając sobie z tego sprawy. Pani sędzia Anna Maria Wesołowska ukazuje ich przyczyny i konsekwencje, chce czytelników sprowokować do dyskusji i działania. Bo to od rodziców, opiekunów, sąsiadów, szkoły i całego społeczeństwa zależy czy młodych na ławie oskarżonych będzie przybywać, czy ubywać. Ta książka na pewno nie tylko wywoła ogólną dyskusję na ten temat, ale także przyczyni się do uświadomienia młodzieży, że wiele problemów można rozwiązać w inny sposób, nie wchodząc w konflikt z prawem. Autorka jest prowadzącą program telewizji TVN "Sędzia Anna Maria Wesołowska"

 

     W programie konferencji swoje kilka minut miała młodzież. Na specjalnie przygotowanej scenie wystąpili młodzi aktorzy z koła teatralnego z Gimnazjum Gminnego w Karolewie z przejmującym spektaklem „Dorosłe dzieci mają żal", w którym dobitnie pokazali ciemną stronę „rodziny". Spektakl przygotowała: pani Bożena Dziergawka i pani Monika Grudzińska.

  

      Kampania "Białej Wstążki" pokazuje wszystkim, że istnieją mężczyźni, którzy nie tylko nie stosują przemocy, ale także wspierają krzywdzone kobiety i wyraźnie opowiadają się po ich stronie. Trzy osoby, które od lat aktywnie uczestniczą w działaniach dotyczących pomocy ofiarom przemocy domowej, w tym dniu zostały uhonorowane odznaką Białej Wstążki :

 

  1. Pan Stanisław Bułajewski- prawnik,
  2. asp. szt. Grzegorz Linkiel - Z-ca Naczelnika Prewencji i Ruchu Drogowego, Komenda Powiatowa Policji w Kętrzynie
  3. Pan Sławomir Jarosik - Wójt Gminy Kętrzyn