Od września 2014 roku Gmina Kętrzyn rozpoczęła realizację projektu pn.: „Przedszkole przyszłości.” Wniosek o dofinansowanie projektu złożony został do Urzędu Marszałkowskiego w Olsztynie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki (priorytet IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach; działanie 9.1. Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty; poddziałanie 9.1.1. Zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechniania edukacji przedszkolnej.)

 

 

     Celem projektu jest podniesienie jakości pracy 5 oddziałów przedszkolnych w 4 szkołach podstawowych (Kruszewiec, Biedaszki, Nakomiady i Wilkowo) w gminie Kętrzyn poprzez ich doposażenie w celu dostosowania do potrzeb dzieci 3 i 4 letnich w okresie od 1.IX.2014 do 30.VI.2015 r. W ramach projektu zakupiony będzie m.in. sprzęt ICT /projektory, ekrany, tablice interaktywne ceramiczno-dotykowe, komputery przenośne z oprogramowaniem, odtwarzacze CD, kserokopiarki, itp./, kolorowe nowe meble, zabawki edukacyjne, materiały do zajęć edukacyjnych. Ponadto podniesiony będzie standard pomieszczeń użytkowanych przez dzieci 3 i4 letnie. Dzieci będą miały doposażone place zabaw w nowe zestawy wielofunkcyjne, huśtawki, bujawki, karuzele , domki drewniane i bezpieczne maty.

Całkowity koszt projektu to kwota 433 402,00 zł. Przedsięwzięcie pn.: „Przedszkole przyszłości.”, to niebywała szansa na wsparcie oraz zmniejszenie nierówności w stopniu upowszechnienia edukacji przedszkolnej.