GMINNY OŚRODEK KULTURY  

   Kontakt:gok
ul. Tadeusza Kościuszki 2
11-400 Kętrzyn
pokój nr 20

Marta Szmyd – dyrektor GOK
tel. 089 751 24 74 wew.20
fax. 089 751 27 46
e-mail: gok@gminaketrzyn.pl

O GMINNYM OŚRODKU KULTURY

INFORMACJA DOTYCZĄCA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH w GOK

     Karnawał to wspaniały okres zimowych balów, a także nieodłączny element dzieciństwa. Jest atrakcją i bardzo lubianą przez dzieci formą rozrywki , dostarcza im wiele przeżyć, radości i zadowolenia.
Dnia 5 lutego 2016r w Świetlicy Wiejskiej „Kuźnia” w Wopławkach odbył się bal karnawałowy. Przybyło wielu gości wśród nich księżniczki, wiedźmy, spidermany oraz inne postacie z bajek. Zebranych przywitał sołtys pan Wiesław Dziemiela. Dzieci bawiły się przy muzyce oraz chętnie brały udział w konkursach. Niespodziewanie odwiedził nas Święty Mikołaj z wielkim workiem prezentów. W balu wzięła udział także dyrektor GOK pani Jadwiga Nowińska, która obdarowała świetlicę nowymi grami oraz pan Andrzej Szczurko.